Radio non-profit, 100% legal. Ce costuri implică?

Dețin un post de radio online non-profit. Transmit pe internet utilizând un stream live de SHOUTcast, achiziționat din afara României. Extensia domeniului este „.ro”. Cum pot intra în legalitate, având în vedere situația actuală prin care foarte multe radiouri au fost închise de autorități?

Utilizator premium Intrebat on 10 noiembrie 2017 in - Radio.
Adauga comentariu
1 Raspunsuri

Pentru a transmite legal pe internet este necesar intrați în legalitate, obținând din partea din UCMR-ADA, UPFR și CREDIDAM o autorizație/licenţa neexclusivă.

––––––––––––––––––––

Obținere licență CREDIDAM:

În vederea obţinerii licenţelor, utilizatorul trebuie să solicite CREDIDAM eliberarea acestora cu cel puţin 10 zile înainte de efectuarea comunicării publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerţ .

– Completaţi cererea de autorizare; şi formularul de licenţă;
– Expediaţi cererea semnată şi ştampilată în 2 exemplare originale, licenţa semnată şi ştampilată în 2 exemplare originale şi câte o copie după următoarele documente:
– Actul de identitate sau certificatul de înmatriculare şi/sau înregistrare fiscală ;
– Dovada rezervării domeniului internet ;
– Indicarea reţelei mobile utilizate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ;

Documentele menţionate mai sus pot fi transmise în format pdf sau similar la adresa de mail: autorizare@credidam.ro

FURNIZAREA INFORMATIILOR
Utilizatorii de fonograme de comerţ sunt obligaţi ca, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, sa comunice CREDIDAM un raport cuprizând:
– Numărul total al fonogramelor de comerţ postate pe site sau comunicate public prin servicii de telefonie mobilă într-o lună calendaristică, titlul, interpretul şi numărul de ascultări/fonograme, precum şi tipul de utilizare;
– Numărul total de comunicări publice (ascultari)/lună ;

REMUNERATIA SI PENALITATILE
Remuneraţia pentru comunicarea către public a fonogramelor de comerţ alate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, făra a genera venituri pentru utilizatori
– in situaţia utilizatorilor care oferă spre ascultare (streaming) peste 200 de opere muzicale, la fiecare tranşă de 300.000 de ascultări lunare se adaugă câte o remuneraţie echivalentă celei stabilite în tabelul de mai sus.
– pentru utilizarea ca muzică de fundal a fonogramelor de comerţ se datoreaza o remuneraţie lunară în cuantum de 4 lei, indiferent de numărul de accesări ale paginii de internet, sau de caracterul comercial sau necomercial al acesteia, cu condiţia ca într-o lună să nu fie folosite ca muzică de fundal un număr mai mare de 3 fonograme de comerţ, în caz contrar urmând să se platească remuneraţiile din tabelul de mai sus.

Remuneraţia pentru comunicarea către public a fonogramelor de comerţ aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, cu generarea de venituri pentru utilizatori
Plata remuneraţiilor se efectuează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate, în contul RO20INGB0001000152938915 ING BANK . Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează, potrivit metodologiilor în vigoare, penalitaţi echivalente cu 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

DATE CONTACT
– Tel. 021/307.92.00 021/307.92.01 – Interior 115 | Mobil: 0733.083.398
– Fax: 021.318 58 13
– Email : calin.ionita@credidam.ro
– Persoana de contact: Calin IONITA

Sursa: http://credidam.ro/wp/internet

––––––––––––––––––––

Obținere licență UCMR-ADA:

Pentru incheierea autorizatiei licenta neexclusiva pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe posturile de radio, trebuie sa depuneti la UCMR-ADA prin posta sau pe e-mail:
– cererea de autorizare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al Utilizatorului (descarca cerere de autorizare);
– CUI societate;
– Licenta de Emisie si Autorizatia Tehnica de Functionare eliberate de MCTI.

REMUNERATIA DATORATA DE UTILIZATORI
– Remuneratia pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe posturile de radio este stabilita in tabelul din Decizia ORDA nr.432/2006, se achita trimestrial la UCMR-ADA si nu poate fi mai mica/trimestru decat remuneratia minima de 2400 lei/trimestru, la care se adauga TVA.
– Plata remuneratiei se face in contul UCMR-ADA cod IBAN: RO80 RNCB 0072 0265 7848 0001 deschis la Banca B.C.R – Sucursala Sector 1 Bucuresti.

RAPORTARI
Dupa incheierea autorizatiei licenta neexclusiva, utilizatorii de opere muzicale prin radiodifuzare pe posturile de radio, au obligatia sa comunice la UCMR-ADA:
– Un raport semnat si stampilat de reprezentantul legal cuprinzand totalitatea veniturilor trimestriale care sustin activitatea de radiodifuzare a operelor muzicale, pe postul de radio, respectiv publicitate, sponsorizari, etc;
– Un raport in format electronic insotit de o adresa de inaintare semnata si stampilata, cuprinzand lista operelor muzicale radiodifuzate in fiecare luna, inclusiv titlurile operelor muzicale cuprinse in spoturi publicitare, mentionand mentionand:denumirea operei muzicale, autorul (compozitor,textier,aranjor) si durata si numarul de difuzari zilnice ale fiecarei opere muzicale, data, ora si numele emisiunilor.

Sursa: https://ucmr-ada.ro/utilizatori/radio/

––––––––––––––––––––-

Obținere licență UPFR:

În baza Legii nr. 8/1996 modificată și completată și a Deciziei ORDA nr. 232/2011 publicată în M.Of. la data de 29 septembrie 2011, Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) eliberează Licența neexclusivă pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile.

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) eliberează licențe pentru următoarele tipuri de activități: a) radio online; b) tv online; c) siteuri cu muzică de fundal.

Licența neexclusivă eliberată de către UPFR este netransmisibilă și se acordă pentru o perioadă de 3 ani, iar la solicitarea expresă a utilizatorului, pentru o perioadă mai scurtă, pentru fiecare site în parte prin intermediul căruia se utilizează online fonograme de comerț. Obligația de a solicita eliberarea Licenței, revine utilizatorului, cu cel puțin 10 zile înainte de efectuarea comunicării publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț.

Definiții: Este utilizator în sensul prezentei Metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce comunică publicului fonograme de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fiind responsabilă de conținutul paginii de Internet.

Tipuri de utilizatori
a) Radiouri online de tip simulcast (transmitere/retransmitere online, simultana cu radiodifuzarea) şi webcast (transmitere/retransmitere exclusiv online sau prin servicii mobile)
b) Televiziune online de tip simulcast(transmitere/retransmitere online, simultana cu radiodifuzarea) şi webcast (transmitere/retransmitere exclusiv online sau prin servicii mobile)
c) Site-uri cu muzică de fundal

Toate aceste categorii de utilizatori au obligaţia legală de a obţine licenţă din partea UPFR pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile. Daca aveti cunostinta de utilizatori care nu respecta prevederile legale, va rugam respectuos sa ne comunicati, urmand ca UPFR sa ia masurile necesare.

Valoarea remunerației
Licenta neexclusiva pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile este netransmisibila si se elibereaza pentru o perioada de 3 ani, iar la solicitarea expresa a utilizatorului, pentru o perioada mai scurta. Valoarea remuneratiei este diferita in functie de caracterul oneros/gratuit al activitatii desfasurate, dupa cum urmeaza:
– Pentru comunicarea catre public a fonogramelor de comert constand in ascultarea acestora de catre public, fara a genera venituri pentru utilizator, remuneratia datorata UPFR se calculeaza in functie de numarul fonogramelor utilizate astfel: a) Intre 1-20 fonograme, remuneratia este de 5 lei/luna; b) Intre 21- 200 fonograme, remuneratia este de 7 lei/luna; c) Intre 201 – 1000, remuneratia este de 10 lei/luna; d) Peste 1000 de fonograme, remuneratia este de 20 lei/luna. In situatia utilizatorilor care ofera spre ascultare (streaming) peste 200 opere muzicale, la fiecare transa de 300.000 de ascultari lunare se adauga cate o remuneratia echivalenta celei stabilite mai sus.
– Pentru comunicarea catre public a fonogramelor de comert, constand in ascultarea acestora catre public, cu generarea de venituri pentru utilizator, remuneratia datorata UPFR se calculeaza in functie de numarul fonogramelor utilizate lunar, avandu-se in vedere si numarul de ascultari lunare, astfel:
– Pentru utilizarea ca muzica de fundal a maximum 3 fonograme de comert, remuneratia datorata UPFR este de 4 lei/luna, indiferent de numarul de accesari ale paginii de internet. In cazul in care se utilizeaza un numar mai mare de fonograme de comert, utilizatorii datoreaza remuneratia mentionata la pct. 1.

Remuneratiile mai sus metionate sunt datorate pentru fiecare site in parte. Remuneratiile se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care sunt datorate; pentru intarzieri la plata, utilziatorii datoreaza penalitati de 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere.

Utilizatorul trebuie sa comunice lunar, printr-o adresa cu caracter oficial, catre UPFR pana la data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedenta urmatoarele informatii:
– numarul total al fonogramelor de comert postate pe site sau comunicate catre public prin servicii de telefonie mobila intr-o luna calendaristica, titlul, interpretul, artistul si numarul de ascultari/ fonograma, precum si tipul de utilizare;
– numarul de comunicari publice (ascultari)/luna.

Procedura de obținere a licenței
– Completaţi Cererea de obţinere a licenţei
– Expediaţi cererea semnată şi ştampilată într-un singur exemplar original şi câte o copie după actele menţionate în cerere (dovada rezervării domeniului de internet, certificat de înregistrare fiscală, CUI /copie a Cărții de Identitate) către UPFR, Departamentul Radio-TV Online, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, Bucureşti;
– Primiţi doua exemplare originale ale Licenţei, semnate şi ştampilate de UPFR; ulterior retrimiteti un exemplar semnat si stampilat la sediul UPFR;
– Expediaţi raportările periodice, respectiv plătiţi remuneraţia la termenele stabilite de metodologie şi de clauzele licenţei.

Obligaţiile utilizatorului:
– Solicitaţi, cu cel putin 10 zile inainte de inceperea comunicarii publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert, Licenţa neexclusiva pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciior online sau mobile;
– Plătiţi remuneraţia aferentă licenţei pe baza facturilor fiscale emise de UPFR potrivit informaţiilor înaintate de dumneavoastră.

Sursa: https://upfr.ro/licenta-pentru-internet

Expert Intreaba Raspuns on 28 noiembrie 2017
Adauga comentariu

Raspunsul tau

Adaugand un raspuns, esti de acord cu termenii si conditiile noastre.