Profil - intreaba
Expert Intreaba
20288
puncte

Intrebari
6

Raspunsuri
25

 • Expert Intreaba Intrebat on 28 noiembrie 2017 in - Radio.

  Pentru a transmite legal pe internet este necesar intrați în legalitate, obținând din partea din UCMR-ADA, UPFR și CREDIDAM o autorizație/licenţa neexclusivă.

  ———————————————————–

  Obținere licență CREDIDAM:

  În vederea obţinerii licenţelor, utilizatorul trebuie să solicite CREDIDAM eliberarea acestora cu cel puţin 10 zile înainte de efectuarea comunicării publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerţ .

  – Completaţi cererea de autorizare; şi formularul de licenţă;
  – Expediaţi cererea semnată şi ştampilată în 2 exemplare originale, licenţa semnată şi ştampilată în 2 exemplare originale şi câte o copie după următoarele documente:
  – Actul de identitate sau certificatul de înmatriculare şi/sau înregistrare fiscală ;
  – Dovada rezervării domeniului internet ;
  – Indicarea reţelei mobile utilizate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ;

  Documentele menţionate mai sus pot fi transmise în format pdf sau similar la adresa de mail: autorizare@credidam.ro

  FURNIZAREA INFORMATIILOR
  Utilizatorii de fonograme de comerţ sunt obligaţi ca, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, sa comunice CREDIDAM un raport cuprizând:
  – Numărul total al fonogramelor de comerţ postate pe site sau comunicate public prin servicii de telefonie mobilă într-o lună calendaristică, titlul, interpretul şi numărul de ascultări/fonograme, precum şi tipul de utilizare;
  – Numărul total de comunicări publice (ascultari)/lună ;

  REMUNERATIA SI PENALITATILE
  Remuneraţia pentru comunicarea către public a fonogramelor de comerţ alate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, făra a genera venituri pentru utilizatori
  – in situaţia utilizatorilor care oferă spre ascultare (streaming) peste 200 de opere muzicale, la fiecare tranşă de 300.000 de ascultări lunare se adaugă câte o remuneraţie echivalentă celei stabilite în tabelul de mai sus.
  – pentru utilizarea ca muzică de fundal a fonogramelor de comerţ se datoreaza o remuneraţie lunară în cuantum de 4 lei, indiferent de numărul de accesări ale paginii de internet, sau de caracterul comercial sau necomercial al acesteia, cu condiţia ca într-o lună să nu fie folosite ca muzică de fundal un număr mai mare de 3 fonograme de comerţ, în caz contrar urmând să se platească remuneraţiile din tabelul de mai sus.

  Remuneraţia pentru comunicarea către public a fonogramelor de comerţ aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, cu generarea de venituri pentru utilizatori
  Plata remuneraţiilor se efectuează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate, în contul RO20INGB0001000152938915 ING BANK . Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează, potrivit metodologiilor în vigoare, penalitaţi echivalente cu 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

  DATE CONTACT
  – Tel. 021/307.92.00 021/307.92.01 – Interior 115 | Mobil: 0733.083.398
  – Fax: 021.318 58 13
  – Email : calin.ionita@credidam.ro
  – Persoana de contact: Calin IONITA

  Sursa: http://credidam.ro/wp/internet

  ———————————————————–

  Obținere licență UCMR-ADA:

  Pentru incheierea autorizatiei licenta neexclusiva pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe posturile de radio, trebuie sa depuneti la UCMR-ADA prin posta sau pe e-mail:
  – cererea de autorizare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al Utilizatorului (descarca cerere de autorizare);
  – CUI societate;
  – Licenta de Emisie si Autorizatia Tehnica de Functionare eliberate de MCTI.

  REMUNERATIA DATORATA DE UTILIZATORI
  – Remuneratia pentru radiodifuzarea operelor muzicale pe posturile de radio este stabilita in tabelul din Decizia ORDA nr.432/2006, se achita trimestrial la UCMR-ADA si nu poate fi mai mica/trimestru decat remuneratia minima de 2400 lei/trimestru, la care se adauga TVA.
  – Plata remuneratiei se face in contul UCMR-ADA cod IBAN: RO80 RNCB 0072 0265 7848 0001 deschis la Banca B.C.R – Sucursala Sector 1 Bucuresti.

  RAPORTARI
  Dupa incheierea autorizatiei licenta neexclusiva, utilizatorii de opere muzicale prin radiodifuzare pe posturile de radio, au obligatia sa comunice la UCMR-ADA:
  – Un raport semnat si stampilat de reprezentantul legal cuprinzand totalitatea veniturilor trimestriale care sustin activitatea de radiodifuzare a operelor muzicale, pe postul de radio, respectiv publicitate, sponsorizari, etc;
  – Un raport in format electronic insotit de o adresa de inaintare semnata si stampilata, cuprinzand lista operelor muzicale radiodifuzate in fiecare luna, inclusiv titlurile operelor muzicale cuprinse in spoturi publicitare, mentionand mentionand:denumirea operei muzicale, autorul (compozitor,textier,aranjor) si durata si numarul de difuzari zilnice ale fiecarei opere muzicale, data, ora si numele emisiunilor.

  Sursa: https://ucmr-ada.ro/utilizatori/radio/

  ————————————————————-

  Obținere licență UPFR:

  În baza Legii nr. 8/1996 modificată și completată și a Deciziei ORDA nr. 232/2011 publicată în M.Of. la data de 29 septembrie 2011, Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) eliberează Licența neexclusivă pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile.

  Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) eliberează licențe pentru următoarele tipuri de activități: a) radio online; b) tv online; c) siteuri cu muzică de fundal.

  Licența neexclusivă eliberată de către UPFR este netransmisibilă și se acordă pentru o perioadă de 3 ani, iar la solicitarea expresă a utilizatorului, pentru o perioadă mai scurtă, pentru fiecare site în parte prin intermediul căruia se utilizează online fonograme de comerț. Obligația de a solicita eliberarea Licenței, revine utilizatorului, cu cel puțin 10 zile înainte de efectuarea comunicării publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț.

  Definiții: Este utilizator în sensul prezentei Metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce comunică publicului fonograme de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fiind responsabilă de conținutul paginii de Internet.

  Tipuri de utilizatori
  a) Radiouri online de tip simulcast (transmitere/retransmitere online, simultana cu radiodifuzarea) şi webcast (transmitere/retransmitere exclusiv online sau prin servicii mobile)
  b) Televiziune online de tip simulcast(transmitere/retransmitere online, simultana cu radiodifuzarea) şi webcast (transmitere/retransmitere exclusiv online sau prin servicii mobile)
  c) Site-uri cu muzică de fundal

  Toate aceste categorii de utilizatori au obligaţia legală de a obţine licenţă din partea UPFR pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile. Daca aveti cunostinta de utilizatori care nu respecta prevederile legale, va rugam respectuos sa ne comunicati, urmand ca UPFR sa ia masurile necesare.

  Valoarea remunerației
  Licenta neexclusiva pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile este netransmisibila si se elibereaza pentru o perioada de 3 ani, iar la solicitarea expresa a utilizatorului, pentru o perioada mai scurta. Valoarea remuneratiei este diferita in functie de caracterul oneros/gratuit al activitatii desfasurate, dupa cum urmeaza:
  – Pentru comunicarea catre public a fonogramelor de comert constand in ascultarea acestora de catre public, fara a genera venituri pentru utilizator, remuneratia datorata UPFR se calculeaza in functie de numarul fonogramelor utilizate astfel: a) Intre 1-20 fonograme, remuneratia este de 5 lei/luna; b) Intre 21- 200 fonograme, remuneratia este de 7 lei/luna; c) Intre 201 – 1000, remuneratia este de 10 lei/luna; d) Peste 1000 de fonograme, remuneratia este de 20 lei/luna. In situatia utilizatorilor care ofera spre ascultare (streaming) peste 200 opere muzicale, la fiecare transa de 300.000 de ascultari lunare se adauga cate o remuneratia echivalenta celei stabilite mai sus.
  – Pentru comunicarea catre public a fonogramelor de comert, constand in ascultarea acestora catre public, cu generarea de venituri pentru utilizator, remuneratia datorata UPFR se calculeaza in functie de numarul fonogramelor utilizate lunar, avandu-se in vedere si numarul de ascultari lunare, astfel:
  – Pentru utilizarea ca muzica de fundal a maximum 3 fonograme de comert, remuneratia datorata UPFR este de 4 lei/luna, indiferent de numarul de accesari ale paginii de internet. In cazul in care se utilizeaza un numar mai mare de fonograme de comert, utilizatorii datoreaza remuneratia mentionata la pct. 1.

  Remuneratiile mai sus metionate sunt datorate pentru fiecare site in parte. Remuneratiile se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care sunt datorate; pentru intarzieri la plata, utilziatorii datoreaza penalitati de 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere.

  Utilizatorul trebuie sa comunice lunar, printr-o adresa cu caracter oficial, catre UPFR pana la data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedenta urmatoarele informatii:
  – numarul total al fonogramelor de comert postate pe site sau comunicate catre public prin servicii de telefonie mobila intr-o luna calendaristica, titlul, interpretul, artistul si numarul de ascultari/ fonograma, precum si tipul de utilizare;
  – numarul de comunicari publice (ascultari)/luna.

  Procedura de obținere a licenței
  – Completaţi Cererea de obţinere a licenţei
  – Expediaţi cererea semnată şi ştampilată într-un singur exemplar original şi câte o copie după actele menţionate în cerere (dovada rezervării domeniului de internet, certificat de înregistrare fiscală, CUI /copie a Cărții de Identitate) către UPFR, Departamentul Radio-TV Online, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, Bucureşti;
  – Primiţi doua exemplare originale ale Licenţei, semnate şi ştampilate de UPFR; ulterior retrimiteti un exemplar semnat si stampilat la sediul UPFR;
  – Expediaţi raportările periodice, respectiv plătiţi remuneraţia la termenele stabilite de metodologie şi de clauzele licenţei.

  Obligaţiile utilizatorului:
  – Solicitaţi, cu cel putin 10 zile inainte de inceperea comunicarii publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert, Licenţa neexclusiva pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciior online sau mobile;
  – Plătiţi remuneraţia aferentă licenţei pe baza facturilor fiscale emise de UPFR potrivit informaţiilor înaintate de dumneavoastră.

  Sursa: https://upfr.ro/licenta-pentru-internet

  • 1643 vizualizari
  • 1 raspunsuri
  • 0 voturi
 • 1. Cum îmi pot alege radioul favorit?
  – pentru a alege radioul preferat trebuie doar să îl incluzi în lista de „Radiouri favorite”.

  2. Pot căuta rapid un post de radio?
  – sigur, această posibilitate există. Te rugăm să folosești „Lista completă”!

  3. Cum pot raporta: un post de radio nefuncțional, o eroare întâlnită în aplicație? Am posibilitatea de a trimite sugestii?
  – bineînțeles, prin email la office@ascultalive.ro. Alternativ prin LIVE Chat-ul Facebook: http://fb.com/msg/ascultalive.ro

  4. Proiectul media pe care îl dețin, poate fi inclus?
  – nu putem știi, întrucât este necesar să îl analizăm. Mai multe informații legate de acest subiect, găsești aici – http://www.ascultalive.ro/adauga-un-post-de-radio

  5. Îmi este necesară conexiunea la internet pentru a asculta live radiourile, promovate în aplicație?
  – da, conexiunea la internet este obligatorie. Atenție, poate crește volumul traficului de date în funcție de stream-ul online utilizat la transmisia live a postului de radio.

  Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.burghila.android

  • 1594 vizualizari
  • 1 raspunsuri
  • 0 voturi
 • Expert Intreaba Intrebat on 5 iunie 2017 in - Radio.

  Aplicaţia FM Radio APP oferă posibilitatea de a asculta live cele mai bune radiouri naţionale şi regionale din România, Republica Moldova şi restul lumii.

  Ce include:
  – peste 150 de radiouri naţionale şi regionale din România
  – peste 20 de radiouri din Republica Moldova

  • 3172 vizualizari
  • 2 raspunsuri
  • 0 voturi
 • Expert Intreaba Intrebat on 22 mai 2017 in - Radio.

  Aplicatia Asculta Live App disponibila gratuit in Google Play a fost lansata pe 10 mai 2017. Ideea proiectului se concentreaza pe nevoia unui public dinamic, pasionat de programele posturilor de radio romanesti si din Republica Moldova.

  Interfata simpla si prietenoasa a aplicatiei de Android iti permite sa alegi din cele peste 500 de radiouri online, structurate in functie de specialitate, gen muzical si regiune.

  RE: Care este cea mai buna aplicatie de radio pentru sistemul Android din Google Play?

  Categorii:
  1. diaspora
  2. radiouri Moldova
  3. radiouri regionale
  4. radiouri nationale
  5. stiri si informatii
  6. studentesti
  7. sport
  8. muzica rock
  9. romaneasca
  10. muzica reggae
  11. muzica de relaxare
  12. muzica populara
  13. muzica orientala
  14. muzica mixta
  15. manele
  16. muzica latino
  17. muzica hip-hop
  18. muzica de dragoste
  19. cultura
  20. divertisment
  21. muzica crestina
  22. muzica house
  23. anii 70, 80 si 90
  24. muzica de craciun
  25. muzica country
  26. radiouri de comert
  27. muzica clasica

  Se incearca permanent actualizarea stream-urilor live si eliminarea proiectelor media inactive, conform site-ului www.ascultalive.ro.

  Alte facilitati:
  -cautare rapida disponibila in fiecare sectiune a site-ului (noutati, categorii, canale radio)
  -posibilitatea de a alege radioul preferat si regasirea acestuia intr-o lista favorita
  -distribuirea unui radio pe retelele de socializare

  • 3172 vizualizari
  • 2 raspunsuri
  • 0 voturi
 • Expert Intreaba Intrebat on 28 ianuarie 2017 in - Radio.

  Demararea unui proiect de radio in mediul virtual se face dupa o analiza atenta a nisei alese, examinand concurenta din online si offline. Planul tau este necesar sa includa, strategii de marketing pentru o promovare de durata in social media. Daca postarea publicata ajunge viral, sansele de reusita pot fi enorme.

  • vino cu lucruri noi pe care concurenta nu le detine, iar solicitarile publicului sunt mari
  • propune formate originale de emisiuni radio, aducand informatia intr-un mod diferit

  • 1656 vizualizari
  • 1 raspunsuri
  • 0 voturi